dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht
dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht

UITLAATGASAFZUIGING AUTOMOTIVE-INDUSTRIE

Dust Solutions levert oplossingen voor uw uitlaatgassen die zorgen voor schone lucht in de werkplaats.
Tijdens het verbrandingsproces van diesel en benzine in voertuigen komt er een mengsel van giftige deeltjes en gassen vrij. Deze uitstoof is gevaarlijk en vormt een groot risico voor de gezondheid en is kankerverwekkend voor de mensen die hier mee te maken hebben. Het is van groot belang voor een gezonden en veilige werkomgeving om te zorgen dat die risico’s verminderen. Daar zijn verschillende maatregelen voor te nemen.
Sinds de overheid de Arbowet in werking heeft gesteld is iedere werkgever verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor zijn werknemers
Het is wenselijk om uitlaatgassen direct bij de bron af te zuigen zodat de schadelijke gassen zich niet kunnen verspreiden in de werkplaats.
De Dust Solutions systemen zorgen voor een effectieve afzuiging van uitlaatgassen om ze vervolgens gecontroleerd af te voeren. Hiermee worden de risico’s in de werkplaatsen tot een minimum beperkt.

Haspels

Haspels zijn de beste oplossing voor werkplaatsen met een hoog plafond. De haspels kunnen mechanisch, motorisch of veerbediend worden uitgevoerd. De DS Haspels kunnen handmatig bediend worden of via afstandsbediening.

Rails

Systemen voor alle soorten werkplaatsen, makkelijk te hanteren. Bestaande uit een railsysteem dat wordt uitgebreid met een afzuigsysteem met hoge afzuigcapaciteit. Railsystemen zijn de ideale oplossing voor meerdere of flexibele werkplekken doordat de afzuigunits gemakkelijk te verplaatsen zijn.

Trolly’s

Een Trolly is een mobiele uitlaatgas afzuiger die makkelijk te verplaatsen is in uw werkplaats.
Het voordeel van een Trolly is dat u de unit op verschillende werkplekken kunt inzetten.
U kunt maximaal twee voertuigen afzuigen met deze enkele ventilator en over een afstand van 10 meter de schadelijke gassen veilig afvoeren.

De DS Trolly is de ideale oplossing voor kleine werkplaatsen