Page 6 - Dust-Solutions-Catalogus-2020
P. 6

Mobiele stofafscheiders
           Dust Solutions is een dynamisch  afzuiging, uitlaatgas afzuiging,  uitgebreid pakket aan accessoires
           en innovatief bedrijf dat zich heeft  industriële reinigingsmachines. leverbaar met o.a.: slangen,
           gespecialiseerd in de import                   koppelingen en afzuigkappen voor
           en distributie van industriële  Mobiele stofafscheiders:    bronafzuiging op gereedschappen,
           producten op het gebied van   Deze stofzuigers zijn afkomstig van  waardoor de gebruiker niet wordt
           afzuiging, filter en verbetering  de Zweedse fabrikant Dustcontrol die  blootgesteld aan hoge concentraties
           van de arbeidsomstandigheden.  reeds jarenlang toonaangevend is op  schadelijke stoffen.
           Dust Solutions vertegenwoordigt  dit gebied. De unieke drie stappen
           diverse toonaangevende Europese  filtratie onderscheidt de producten  Kortom Dustcontrol zorgt voor een
           fabrikanten waaronder: Dustcontrol,  van Dustcontrol van andere  verlenging van de economische
           Sult, Plymoth en Teijo.     conventionele stofzuigers. Het  levensduur, een verhoging van de
                           unieke gepatenteerde tegengestelde  productiviteit, veel werkcomfort
           De producten van Dust Solutions  luchtpuls reinigingsysteem van  en tevens verbetering van
           zijn in te delen in de volgende twee  het hoofdfilter zorgt ervoor dat  de arbeidsomstandigheden
           categorieën:           het filter wordt schoongeblazen,  en veiligheid voor u en uw
                           waardoor een langdurige hoge  medewerkers. Dust Solutions draait
           Producten voor stationaire    zuigkracht gegarandeerd wordt.  niet om het probleem heen maar lost
           industriële afzuiginstallaties zoals: Alle Dustcontrol stofzuigers zijn  het op!
           Patronenfilters, ventilatoren en  voorzien van een HEPA filter, een
           turbopompen, voorafscheiders en  wettelijke verplichting bij het werken  Heeft u interesse of wilt u een
           cyclonen, leidingmaterialen, flexibele  met schadelijke stoffen als kwarts-  demonstratie? Bel ons!
           afzuigarmen, olie- en emulsienevel  en fijnstof. Daarnaast is er een  Wij gaan geen uitdaging uit de weg.


                                                ecoDESIGN
                                                   +
                                                  intellibag®


  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11