automotive-info

AFZUIGING VOOR DE AUTOMOTIVE-INDUSTRIE

Puntafzuiging voor uitlaatgassen en roet met behulp van Plymoth uitlaatgashaspels

Uitlaatgassen zijn gassen die ontstaan in verbrandingsmotoren en die via de uitlaat van bijvoorbeeld een voertuig uitgestoten worden. Uitlaatgassen zijn een vorm van voertuigemissie. Uitlaatgassen zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging. In de uitlaatgassen zitten onder meer zwaveldioxide (SO²) en stikstofoxiden (NO×), die beide bijdragen aan verzuring, maar ook het broeikasgas koolstofdioxide (CO²). Andere schadelijke stoffen in uitlaatgassen zijn roet- en fijnstofdeeltjes. Met de uitlaatgas afzuiging van Dust Solutions zorgt u ervoor dat medewerkers niet blootgesteld worden aan de toxische gassen

Bronafzuiging met behulp van Dustcontrol stofzuigers en stofzuiginstallaties

Met de centrale stofafzuigsystemen en stofzuigers van Dustcontrol kunnen uw medewerkers de werkomgeving makkelijk schoon maken en schoonhouden. Schoonmaken wordt tot plezier verheven, door dit met de juiste apparatuur uit te voeren. In de automotive gebruikt men vaak afzuiging om voertuigen vanbinnen te reinigen. Dust Solutions heeft al diverse afzuiginstallatie geleverd voor autowasstraten, waarbij meerdere afzuigpunten tegelijk mogelijk zijn.

Afzuiging met behulp van een Sult patronenfilter

Ook kan de gehele ruimte worden geventileerd. Dit wordt ‘ruimteventilatie’ genoemd. Elke ruimte waar blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, moet worden geventileerd. Dit voorkomt dat de concentratie aan stoffen zich ophoopt. Het voorkomt de blootstelling van de werknemers echter niet. De werknemers staan namelijk meestal dicht bij de bron en ademen de stoffen in.

Zoekt u afzuiging in ATEX-zones klik dan hier.

Dust Solutions kan u adviseren in de keuze van de juiste apparatuur!