dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht
dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht

AFZUIGING VOOR DE METAALINDUSTRIE

In de metaalindustrie komen veel schadelijke dampen vrij tijdens het lasproces. Lassen is het verbinden van materialen door middel van druk en/of warmte, waarbij het materiaal op de verbindingsplaats in vloeibare toestand wordt gebracht. Hierbij ontstaat continuïteit tussen de te verbinden delen. Anders dan bij solderen, smelt bij lassen ook het materiaal van het werkstuk. Tijdens dit proces komt lasrook vrij waarin verschillende schadelijke stoffen zitten die nadelige invloed hebben op de gezondheid van de lasser en zijn omgeving. Lasrook is een verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en aanverwante processen. Werknemers die aan lasrook worden blootgesteld, lopen het risicostoffen in te ademen die onder meer schade aan de luchtwegen kunnen veroorzaken

Blootstelling aan lasrook treedt voornamelijk op binnen beroepen in de ‘klein metaal’, ‘grootmetaal’ en metaal elektro. Hiernaast wordt in een groot aantal andere sectoren gelast. Er zijn circa honderd beroepen bekend waarbij met regelmaat blootstelling aan lasrook kan optreden. Vooral werknemers in de bouw, de autoschadeherstelbranche en technische functies binnen industrie en landbouw verrichten met regelmaat laswerkzaamheden ondanks het feit dat zij geen lasser van beroep zijn.

Op korte termijn kan het inademen van lasrook of lasdamp leiden tot heesheid, keelpijn en oogirritatie. De lange termijneffecten van lasrook hangen af van gebruikte materiaalsoort en het toegepaste lasproces. Lasrook van ongelegeerd staal kan verminderde vruchtbaarheid bij mannen veroorzaken.

Afzuiging olienevel en olierook

Olienevel en olierook ontstaan in een aantal verschillende productie activiteiten. Voordat we de juiste maatregelen kunnen nemen, om de risico’s en schade die deze stoffen veroorzaken te overwinnen, moeten we specifiek weten wat olienevel en olierook echt zijn.

In de productie-industrie ontstaat olienevel vooral tijdens een snijbewerking van metalen, dat is een veelomvattende term voor CNC draaien, frezen, slijpen, boren, etc. Olienevel ontstaat wanneer gemengde olie of water met geconcentreerde snijvloeistof, de zogenaamde emulsie, wordt gebruikt voor de koeling, smering of spaanafvoer.

Van olienevel tot aan vettige rook

Met hoge snelheid en hoge druk worden de oliedruppels erg klein (<1 µm) en de hoeveelheid olie in de lucht is vaak hoog. In dergelijke situaties treedt olierook op grote schaal op. Bij machinale bewerkingen worden deze vloeistoffen uitgezonden in de vorm van aërosolen en rook aan de omgevingslucht. Het inademen van deze stoffen is zeer schadelijk voor de gezondheid.

De Nationale Raad voor Veiligheid en Gezondheid heeft daarom specifieke grenswaarden opgesteld. De huidige grenswaarde voor de emissie van lasdampen en aërosolen aan bedrijfsgebouwen is 1 mg/m³.

Wat zijn de risico’s

De risico’s die geassocieerd worden met grote concentraties van lasdampen, olienevel of olierook zijn:

  • Olienevel kan kleine metalen deeltjes bevatten die aanleiding kunnen geven tot ademhalingsproblemen.
  • Huidproblemen, waaronder acne en eczeem.
  • Verhoogd risico op uitglijden – olienevel vestigt zich uiteindelijk op de vloer.
  • Beschadigen van het binnenmilieu veroorzaakt door olie-ophopingen op oppervlakken in het ventilatiesysteem welke afbreuk doen aan de functie en vervuiling van de lucht veroorzaken.
  • Aërosolen schaden de elektronica in de moderne metaalbewerkingsmachines.

Zoekt u afzuiging in ATEX-zones klik dan hier.
Dust Solutions kan u adviseren in de keuze van de juiste apparatuur!