dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht
dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht

AFZUIGING VOOR DE CHEMISCHE- EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Bronafzuiging met behulp van Dustcontrol stofzuiginstallatie en stofzuigers

Met de centrale stofzuigsystemen en stofzuigers van Dustcontrol kunnen uw medewerkers de werkomgeving makkelijk schoon maken en schoonhouden. Schoonmaken wordt tot plezier verheven, door dit met de juiste apparatuur uit te voeren. In laboratoria gebruikt men zuurkasten. Een zuurkast is een afgezogen werkplek, waarbij de bron van de stoffen in de kast staat en de werknemer erbuiten. Een ruit beschermt tegen spatten.

Puntafzuiging met behulp van Plymoth afzuigarmen

Tijdens het vervaardigen van chemische en farmaceutische producten verspreiden gassen en dampen zich snel in een ruimte. Ook fijnstof en aerosolen (zeer kleine vloeistofdruppeltjes of vaste deeltjes zwevend in de lucht) kunnen de lucht verontreinigen. Met gerichte afzuiging en ventilatie kan de concentratie van deze verontreiniging worden verlaagd. Met puntafzuiging kunnen gassen, dampen, fijnstof en aerosolen zo dicht mogelijk bij de bron worden verwijderd. De puntafzuiging zit tussen de plaats waar de stof vrijkomt en de plek waar de werknemer inademt. De luchtstroom kan verstoord worden door snelle bewegingen en warmtebronnen. Ook zijn de meeste gassen en dampen zwaarder dan lucht, zodat deze bij voorkeur naar beneden uitzakken. Om deze verstoringen te voorkomen, geldt als vuistregel dat de afstand tussen de bron en de puntafzuiging maximaal eenmaal de diameter van de opening van de puntafzuiging mag zijn.

Afzuiging met behulp van een Sult patronenfilter

Ook kan de gehele ruimte worden geventileerd. Dit wordt ‘ruimteventilatie’ genoemd. Elke ruimte waar blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, moet worden geventileerd. Dit voorkomt dat de concentratie aan stoffen zich ophoopt. Het voorkomt de blootstelling van de werknemers echter niet. De werknemers staan namelijk meestal dicht bij de bron en ademen de stoffen in.

Het terugwinnen van grondstoffen

Sommige grondstoffen in de chemie kunnen zeer kostbaar zijn waardoor gerichte afzuiging ervoor zorgt dat het product kan worden teruggewonnen dat anders verloren zou gaan. Een investering in een afzuiginstallatie kan zich in deze gevallen heel snel terugverdienen.

Zoekt u afzuiging in ATEX-zones klik dan hier.

Dust Solutions kan u adviseren in de keuze van de juiste apparatuur!