dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht
dustsolution1
op elke werkplek

Gezonde lucht

AFZUIGING VOOR LABORATORIA

Laboratorium afzuigarmen van Plymoth

Tijdens het vervaardigen chemische en farmaceutische producten verspreiden gassen en dampen zich snel in een ruimte. Ook fijnstof en aerosolen (zeer kleine vloeistofdruppeltjes of vaste deeltjes zwevend in de lucht) kunnen de lucht verontreinigen. In laboratoria kunt u met gerichte afzuiging en ventilatie de concentratie van deze verontreiniging verlagen. Met puntafzuiging kunnen gassen, dampen, fijnstof en aerosolen zo dicht mogelijk bij de bron worden verwijderd. De puntafzuiging zit tussen de plaats waar de stof vrijkomt en de plek waar de werknemer inademt. De luchtstroom kan verstoord worden door snelle bewegingen en warmtebronnen. Ook zijn de meeste gassen en dampen in laboratoria zwaarder dan lucht, zodat deze bij voorkeur naar beneden uitzakken. Om deze verstoringen te voorkomen, geldt als vuistregel dat de afstand tussen de bron en de puntafzuiging maximaal eenmaal de diameter van de opening van de puntafzuiging mag zijn.

Bronafzuiging in laboratoria met behulp van Dustcontrol stofafzuiginstallatie en stofzuigers

Met de laboratorium stofafzuigsystemen en stofzuigers van Dustcontrol kunnen uw medewerkers de werkomgeving makkelijk schoonmaken en schoonhouden. Schoonmaken wordt tot plezier verheven, door dit met de juiste apparatuur uit te voeren. In laboratoria gebruikt men zuurkasten. Een zuurkast is een afgezogen werkplek, waarbij de bron van de stoffen in de kast staat en de werknemer erbuiten. Een ruit beschermt tegen spatten. Dustcontrol levert geluidsarme apparatuur voor een stille aangename werkomgeving.

Afzuiging voor laboratoria met een Sult patronenfilter

Ook kan het gehele laboratorium worden geventileerd. Dit wordt ‘ruimteventilatie’ genoemd. Elke ruimte waar blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, moet worden geventileerd. Dit voorkomt dat de concentratie aan stoffen zich ophoopt in de ruimste. Het voorkomt de blootstelling van de werknemers echter niet. De werknemers staan namelijk meestal dicht bij de bron en ademen de stoffen in.

De terugwinning van grondstoffen

Sommige grondstoffen in de chemie kunnen zeer kostbaar zijn waardoor gerichte afzuiging ervoor zorgt dat product kan worden teruggewonnen dat anders verloren zou gaan. Een investering in een afzuiginstallatie kan zich in deze gevallen heel snel terugverdienen.

Zoekt u afzuiging in ATEX-zones klik dan hier.

Dust Solutions kan u adviseren in de keuze van de juiste apparatuur!