Mobiele en stationaire afzuigunits voor damp geur en stof

Mobiele en stationaire afzuigunits voor damp geur en stof  voor alle industrieën. In de industrie komen veel schadelijke dampen vrij tijdens het vervaardigen van producten of het verbinden daarvan. Tijdens dit proces komt dampen vrij waarin verschillende schadelijke stoffen zitten. Deze hebben een nadelige invloed op de gezondheid van de lasser en zijn omgeving. Dampen is een verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en aanverwante processen. Werknemers die aan deze dampen worden blootgesteld, lopen het risico deze stoffen in te ademen. Deze stoffen veroorzaken onder meer schade aan de luchtwegen. In de industrie komt bij het verbinden, verwarmen of mengen van producten ook vaak onaangename geuren vrij. Geuren worden geëlimineerd door gebruik te maken van een actief koolfilter.

Blootstelling

Blootstelling aan damp, stof en geur treedt voornamelijk op binnen beroepen in de ‘klein metaal’, ‘grootmetaal’, chemische en farmaceutische industrie. Hiernaast wordt in een groot aantal andere sectoren gelast of bewerkt. Er zijn circa honderd beroepen bekend waarbij met regelmaat blootstelling aan damp, geur en stof kan optreden.

Mobiel of stationair

Industriële mobiele en stationaire afzuigunits voor damp geur zijn verkrijgbaar in een mobiele uitvoering met wielen, zodat deze makkelijk verplaatsbaar zijn. Indien u over een vaste opstelling beschikt kunt u ook kiezen voor een vaste stationaire unit staand of als wandmodel.

Standaard of perslucht reinig baar

De afzuigunits van Dust Solutions zijn verkrijgbaar in een standaard unit of bij veelvuldig gebruikt perslucht reinig baar perfect voor het afzuigen van stof.

Actief kool of HEPA 13 of in een unieke combinatie allebei

Standaard zijn onze units uitgevoerd met een hoogwaardig H2 filter. Mocht u echter te maken krijgen met extreem gezondheid gevaarlijke stoffen. Dan beschikken wij over units voorzien van een HEPA 13 filter van maar liefst 23m2. Voor geurbestrijding heeft Dust Solutions een unit welke beschikt over een Actief koolfilter van maar liefst 12Kg aan actief kool. Tevens bestaat er een mogelijkheid deze te combineren waarbij extreme gezondheids risico’s voorkomen worden door het HEPA 13 filter en de geur gefilterd wordt door het actief koolfilter.

Van geuren en vettige rook

Met hoge snelheid en hogedruk worden de stoffen erg klein (<1 µm) en de hoeveelheid en de hoeveelheid in de lucht is vaak hoog. In dergelijke situaties treedt stank op grote schaal op. Bij machinale bewerkingen worden deze vloeistoffen uitgezonden in de vorm van aërosolen en rook aan de omgevingslucht. Het inademen van deze stoffen is zeer schadelijk voor de gezondheid.

De Nationale Raad voor Veiligheid en Gezondheid heeft daarom specifieke grenswaarden opgesteld. De huidige grenswaarde voor de emissie van lasdampen en aërosolen aan bedrijfsgebouwen is 1 mg/m³.

Gezondheid

Op korte termijn kan het inademen van deze dampen en stoffen leiden tot heesheid, keelpijn en oogirritatie. De lange termijneffecten van het inhaleren van deze stoffen hangen af van gebruikte materiaalsoort en het toegepaste proces. Het inademen van deze stoffen kan verminderde vruchtbaarheid bij mannen veroorzaken.

De risico’s die geassocieerd worden met grote concentraties van lasdampen, olienevel of olierook zijn:

  • Olienevel kan kleine metalen deeltjes bevatten die aanleiding kunnen geven tot ademhalingsproblemen.
  • Huidproblemen, waaronder acne en eczeem.
  • Verhoogd risico op uitglijden – olienevel vestigt zich uiteindelijk op de vloer.
  • Beschadigen van het binnenmilieu veroorzaakt door olie-ophopingen op oppervlakken in het ventilatiesysteem welke afbreuk doen aan de functie en vervuiling van de lucht veroorzaken.
  • Aërosolen schaden de elektronica in de moderne metaalbewerkingsmachines.

Zoekt u afzuiging in ATEX-zones klik dan hier.

Op zoek naar industriële mobiele en stationaire afzuigunits voor damp geur en stof?

Onze specialisten kunnen u adviseren in de keuze van de juiste apparatuur! Voor contact klik hier.

Wij helpen u graag verder.

 

 

lasdampafzuiging

Mobiele lasdamp afzuiger

 

Lasdampafzuiging mobiel

Mobiele lasdamp afzuiging

Lasdampafzuiging 2 afzuigarmen

Mobiele lasrook afzuiger Twin

Lasdampafzuiging wand

Lasdamp Afzuiger

 

Lasdampafzuiging compact

Lasdamp Afzuiger stationair Compact