Luchtfiltratie om het Coronavirus te voorkomen: Vragen en antwoorden

Luchtfiltratie om het Coronavirus te voorkomen: Vragen en antwoorden

 

De ziekte van het coronavirus – COVID-19 genaamd – verspreidt zich zeer snel over de hele wereld en juist om besmetting te voorkomen zijn er in verschillende landen diverse beperkende maatregelen genomen. Zelfs in de veiligheid van ons huis vraagt ieder van ons zich af welke maatregelen kunnen worden genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Om duidelijkheid te scheppen en de burgers correct te informeren, beantwoorden we in dit artikel enkele vragen over het gebruik van luchtfiltratie om het coronavirus te voorkomen.

 

Enkele veel gestelde vragen

Handen wassen, thuisblijven blijven en 1,5 meter afstand zijn de meest effectieve manieren om de COVID-19 infectie te beperken. Maar er is tegenstrijdige informatie over de rol micro aerosols welke het virus bevatten en de effectiviteit van luchtfilters. We proberen enkele vragen te beantwoorden over luchtfiltratie ter preventie van coronavirus.

1 Kan luchtfiltratie in een gebouw bescherming bieden tegen het corona virus?

Luchtfiltratie, evenals ventilatie en conditionering, voorzien in een aanzienlijke risico beperkende aanpak, maar ze worden niet beschouwd als een oplossing als ze niet worden gecombineerd met andere maatregelen. Onderzoeken wijzen uit dat het virus in de vorm van micro aerosols welke het virus bevatten  zich sneller verspreid in ruimtes waar geen ventilatie of filtratie wordt toegepast. Filtratie en ventilatie vormen redelijkerwijs een sterke vermindering van de blootstelling aan de ziekte. HEPA-filters hebben het vermogen virusdeeltjes micro aerosols uit de lucht te filteren. Om invloed te hebben op de overdracht van besmettelijke ziekten moeten de HEPA-filters goed ontworpen en geïnstalleerd zijn en op de juiste manier in het gebouw worden geplaatst.

2 Welk filter moet worden gebruikt om de mensen in een gebouw te beschermen tegen COVID-19?

Gezien de onbekendheid met de aard van de deeltjes die het virus bevatten, kan er geen zeker antwoord op deze vraag worden gegeven. Wat we wel weten is dat filters met een laag rendement zeer waarschijnlijk geen verschil maken. Hoog rendement filters (HEPA) daarentegen kunnen, mits correct geïnstalleerd, deeltjes verwijderen met een grootte die vergelijkbaar is met die van het virus, maar de informatie die momenteel beschikbaar is laat geen specifieke aanbevelingen toe over het type filter dat gebruikt moet worden.

3 Waarom installeert u niet gewoon hoog rendement filters?

Hoog rendement filters kunnen in sommige situaties en contexten geschikt zijn, maar in sommige gevallen kunnen ze zelfs contraproductief zijn. Een hoog rendement filter kan een hoge initiële drukval vertonen en zeer snel belast worden met stof en deeltjes, waardoor de filterelementen vaak moeten worden vervangen. Afhankelijk van het ontwerp van het systeem kan een hoog rendement filter ook de totale hoeveelheid lucht in de omgeving verminderen, wat problemen veroorzaakt voor andere delen van de installatie (zoals ventilatie, airconditioning, enz.). Wij kunnen hierin adviseren.

4 Waarom geen filtratiesystemen installeren zoals die in ziekenhuizen worden gebruikt?

Ziekenhuizen en veel zorginstellingen hebben systemen die specifiek ontworpen zijn om aan bepaalde niveaus van filtratie te voldoen. Ze maken vaak gebruik van signalen van hulp-regelsystemen (zoals vochtigheidsregeling en luchtstroombeheer) om de voordelen van filtratie te maximaliseren. Er is ook een zeer belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden: ziekenhuizen hebben personeel dat zich bezighoudt met het beheer en het onderhoud van deze apparatuur, om een maximaal voordeel te genereren.

5 Kunnen draagbare luchtreinigers een goede oplossing zijn?

Er is concreet wetenschappelijk bewijs dat de doeltreffendheid van draagbare luchtreinigers voor het sterk verminderen van het risico op infectieziekten aantoont. Hier kunnen we redelijkerwijze enkele voordelen van het gebruik ervan afleiden: snelheid van de verwijdering van de filterelementen, eenvoudig onderhoud, mogelijkheid om de filterunit uit te rusten met draagbare of mobiele hoog rendement HEPA filters. De effectiviteit van de filtratie is altijd gekoppeld aan de hulp van andere preventieve maatregelen en aan de aandacht voor ontwerpdetails en meer (denk ook aan aspecten als efficiëntie en debiet van de filter, dimensionering en plaatsing, onderhoud en vervanging van de filterelementen).

6 Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het vervangen van de filterelementen?

In het algemeen is het altijd verstandig om ervan uit te gaan dat filters actief biologisch materiaal bevatten. Het is niet bekend of dit een belangrijk risico op virusbesmetting inhoudt, maar de voorzorgsprincipes suggereren maximale voorzichtigheid. Dit wordt vooral belangrijk in elk gebouw waar bekende gevallen van infectieziekten, zoals COVID-19, voorkomen. De filters moeten worden vervangen als het systeem is uitgeschakeld, met handschoenen aan en, indien beschikbaar, met ademhalingsbescherming; waar mogelijk is het raadzaam de operatie buiten uit te voeren en de filters moeten in een verzegelde zak worden weggegooid.

Vervuiling: verzwarende factor?

Luchtfiltratie en ventilatie is in ieder geval essentieel, vooral gezien het onderzoek van het ECDC Europe, RIVM en de Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA, Italiaanse Vereniging voor milieugeneeskunde) naar het verband tussen het effect van luchtvervuiling en de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Volgens onderzoek zou de hoge mate van vervuiling in de Povlakte een versnelling van de verspreiding van het virus hebben kunnen veroorzaken, die in Noord-Italië harder is getroffen dan in de rest van het land.

Wat zeker is, is dat de gezondheid ook door de lucht zweeft die we inademen.

Conclusie

Er zijn veel twijfels over het nieuwe coronavirus en de wetenschap probeert nog steeds enig licht op het onderwerp te werpen. Luchtfiltratie om corona virus te voorkomen kan belangrijk zijn, maar dan wel met de juiste voorzorgsmaatregelen en als onderdeel van een meer samengesteld preventieplan is het belangrijk om de aanbevelingen van deskundigen en specialisten op te volgen.

Wilt u meer info of weten of wij een passende oplossing voor uw specifieke situatie hebben.

Neem dan contact met ons op onze specialisten in filtratie en luchtbehandeling staan voor u klaar.

Samen kunnen we Corona aan.

Team Dust Solutions

Corona virus luchtreiniger